Image
Image
subHLTT
adv2
adv1
Quyết định số 68 - QĐĐĐ-2006
Views:
Quyết định số 68 - QĐĐĐ-2006
Quyết định số 68 - QĐĐĐ - 2016 V/v: Triển khai giảng dạy các học phần Tin học căn bản chương trình TCCN theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin và cấp chứng chỉ "Chuẩn kỹ năng Công nghệ thông tin"

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG TRUNG CẤP CN&QT ĐÔNG ĐÔ
 
 
 

 Số : 68/ QĐĐĐ-2016
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2016
                                                                 

QUYẾT ĐỊNH


V/v: Triển khai giảng dạy các học phần Tin học căn bản chương trình TCCN theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin và cấp chứng chỉ "Chuẩn kỹ năng Công nghệ thông tin"

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ ĐÔNG ĐÔ

 
-         Căn cứ quyết định số 7504/QĐ-UB ngày 04/11/2002 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội  về việc thành lập trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô;
-         Căn cứ Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT  ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp;
-         Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11/03/2014 của Bộ thông tin và truyền thông về Quy định chuẩn Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin.
-         Căn cứ Thông tư liên tịch số: 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày21/06/2016 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Thông tin & Truyền thông về Quy định tổ chức thi và cấp Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin.
-         Căn cứ vào mục tiêu và yêu cầu về việc rèn luyện kỹ năng Công nghệ thông tin theo chuẩn.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh nội dung và triển khai giảng dạy các học phần Tin học căn bản trong chương trình đào tạo các ngành trình độ Trung cấp chuyên nghiệp của Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô theo Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

Điều 2. Cấp chứng chỉ "Chuẩn kỹ năng Công nghệ thông tin" cho sinh viên các ngành, sau khi đã hoàn thành các học phần Tin học căn bản theo quy định chuẩn.

Điều 3. Ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                            (đã ký)

 
Bài viết cùng chuyên mục
CV số 03_QĐ-TCCB (19/02/2013)
CV số 03_QĐ-TCCB
CV số 03_QĐ-TCCB
CV so 03_QĐ-TCCB Vv thành lập trung tâm đào tạo nghiệp vụ...
Cv Số 1811-BGDĐT-GDCN (20/02/2013)
Cv Số 1811-BGDĐT-GDCN
Cv Số 1811-BGDĐT-GDCN
Cv Số 1811-BGDĐT-GDCN Vv đào tạo TCCN chương trình trung cấp chuyên nghiệp 3 năm...
CV số 259-IT&T-TCNS (18/02/2013)
CV số 259-IT&T-TCNS
CV số 259-IT&T-TCNS
Cv số 259-IT&T-TCNS Vv liên kết đào tạo - Công ty Viễn thông và CNTT Điện Lực miền Bắc...
CV số 36 NS-36/TBNS_Pico (18/02/2013)
CV số 36  NS-36/TBNS_Pico
CV số 36 NS-36/TBNS_Pico
CV số 36  NS-36/TBNS_Pico Vv Đề nghị hợp tác tuyển dụng Pico ...
Cv số 3645 - SGD & ĐT - GDCN (12/08/2016)
Cv số 3645 - SGD & ĐT - GDCN
Cv số 3645 - SGD & ĐT - GDCN
Cv số 3645 - SGD & ĐT - GDCN Vv Người học tốt nghiệp TCCN...
CV số 415-DHTV-HTDN (18/02/2013)
CV số 415-DHTV-HTDN
CV số 415-DHTV-HTDN
CV số 415-DHTV-HTDN Vv phúc đáp công văn số 259 của Công ty Viễn thông và CNTT Điện lực miền Bắc...
Cv số 5824 - QĐ - SGD & ĐT (17/08/2016)
Cv số 5824 - QĐ - SGD & ĐT
Cv số 5824 - QĐ - SGD & ĐT
Cv số 5824 - QĐ - SGD & ĐT  Vv Giao cho trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô đào tạo ngành Pháp luật, Chế biến món...
Cv Số 614 BGDDT-GDCN (20/02/2013)
Cv Số 614 BGDDT-GDCN
Cv Số 614 BGDDT-GDCN
Cv Số 614 BGDDT-GDCN Vv đào tạo TCCN chương trình trung cấp chuyên nghiệp 1 năm...
Cv số 6218 - SGD & ĐT - GDCN (07/07/2014)
Cv số 6218 - SGD & ĐT - GDCN
Cv số 6218 - SGD & ĐT - GDCN
Cv số 6218 - SGD & ĐT - GDCN Vv Đào tạo Văn thư - lưu trữ  hệ CQ và Thư viện - TBTH   1 năm cho trường TCCN và...
Quyết định số 2713 - QĐSGD&ĐT (05/10/2016)
Quyết định số 2713 - QĐSGD&ĐT
Quyết định số 2713 - QĐSGD&ĐT
Quyết định số 2713 - QĐSGD&ĐT V/v: Giao cho trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô đào tạo ngành Quản trị dinh doanh nhà hàng và dịch vụ...
Quyết định về việc Đào tạo hệ 1 năm ngành Pháp luật và Kỹ thuật chế biến món ăn (05/08/2015)
Quyết định về việc Đào tạo hệ 1 năm ngành Pháp luật và Kỹ thuật chế biến món ăn
Quyết định về việc Đào tạo hệ 1 năm ngành Pháp luật và Kỹ thuật chế biến món ăn
CV số 6559/SGD&ĐT-GDCN Vv Đào tạo văn bằng 2 của Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô ngành Pháp Luật và Kỹ thuật chế biến món ăn....
Thông báo Số 2206/TB-SGDĐT v/v xác định chỉ tiêu học văn hóa THPT tại trường Trung cấp (11/07/2019)
Thông báo Số 2206/TB-SGDĐT v/v xác định chỉ tiêu học văn hóa THPT tại trường Trung cấp
Thông báo Số 2206/TB-SGDĐT v/v xác định chỉ tiêu học văn hóa THPT tại trường Trung cấp
Thông báo Sô 2206/TB-SGDĐT về việc xác định chỉ tiêu học văn hóa cấp THPT cho các trường Trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng trên địa bàn thành phố...
banner-side1
banner-side2
ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông - DdH Thái Nguyên
Học Món Việt
CĐ Sư phạm Trung Ương
Giao duc nghe
Thiết kế website bán hàng chuẩn seo
Image
Trường trung cấp công nghệ và quản trị Đông Đô
VP Trung tâm: Nhà E21, ngõ 68
Trung Kính - Cầu Giấy - Hà Nội
Cơ sở đào tạo: Số 6 đầu ngõ 97
Phạm Ngọc Thạch - Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại
0243.784.2404 - 0243.574.5017
Fax:
024.6269.4185