Image
Image
subHLTT
adv2
adv1
Views:
Tài liệu liên quan
Bài viết cùng chuyên mục
Nội dung họp thứ 4 ngày 03 tháng 04 năm 2013 (04/04/2013)
 Nội dung họp thứ 4 ngày 03 tháng 04 năm 2013
Nội dung họp thứ 4 ngày 03 tháng 04 năm 2013
Cán bộ, nhân viên văn phòng trường cập nhật thông tin trong buổi họp vào chiều thứ 4 hàng tuần. Sắp xếp và triển khai công việc theo đúng nhiệm...
Nội dung họp thứ 4 ngày 11 tháng 9 năm 2013 (13/09/2013)
 Nội dung họp thứ 4 ngày 11 tháng 9 năm 2013
Nội dung họp thứ 4 ngày 11 tháng 9 năm 2013
Cán bộ, nhân viên văn phòng trường cập nhật thông tin trong buổi họp vào chiều thứ 4 hàng tuần. Sắp xếp và triển khai công việc theo đúng nhiệm...
Nội dung họp thứ 4 ngày 19/03/2014 (22/03/2014)
 Nội dung họp thứ 4 ngày 19/03/2014
Nội dung họp thứ 4 ngày 19/03/2014
Cán bộ, nhân viên văn phòng trường cập nhật thông tin cuộc họp thứ 4 ngày 19/03/2014 trên website. Sắp xếp và triển khai công việc theo đúng nhiệm vụ,...
Nội dung họp thứ 4 ngày 21 tháng 08 năm 2013 (23/08/2013)
 Nội dung họp thứ 4 ngày 21 tháng 08 năm 2013
Nội dung họp thứ 4 ngày 21 tháng 08 năm 2013
Cán bộ, nhân viên văn phòng trường cập nhật thông tin trong buổi họp vào chiều thứ 4 hàng tuần. Sắp xếp và triển khai công việc theo đúng nhiệm...
Nội dung họp Tổng kết cuối năm thứ 6 ngày 01 tháng 02 năm 2013 (04/02/2013)
 Nội dung họp Tổng kết cuối năm thứ 6 ngày 01 tháng 02 năm 2013
Nội dung họp Tổng kết cuối năm thứ 6 ngày 01 tháng 02 năm 2013
Nội dung họp Tổng kết cuối năm thứ 6 ngày 01 tháng 02 năm 2013...
Họp tổng kết cuối năm thứ 3 ngày 31/12/2013 (07/01/2014)
Họp tổng kết cuối năm thứ 3 ngày 31/12/2013
Họp tổng kết cuối năm thứ 3 ngày 31/12/2013
Cán bộ, nhân viên văn phòng trường cập nhật thông tin cuộc họp tổng kết cuối năm trên website. Sắp xếp và triển khai công việc theo đúng nhiệm vụ,...
Kế hoạch chương trình đến hết 06/01/2013 (04/02/2013)
Kế hoạch chương trình đến hết 06/01/2013
Kế hoạch chương trình đến hết 06/01/2013
Kế hoạch chương trình đến hết 06/01/2013...
Kế hoạch chương trình đến hết 13/01/2013 (04/02/2013)
Kế hoạch chương trình đến hết 13/01/2013
Kế hoạch chương trình đến hết 13/01/2013
Kế hoạch chương trình đến hết 13/01/2013...
Kế hoạch chương trình đến hết 17/02/2013 (04/02/2013)
Kế hoạch chương trình đến hết 17/02/2013
Kế hoạch chương trình đến hết 17/02/2013
Kế hoạch chương trình đến hết 17/02/2013...
Kế hoạch chương trình đến hết 20/01/2013 (04/02/2013)
Kế hoạch chương trình đến hết 20/01/2013
Kế hoạch chương trình đến hết 20/01/2013
Kế hoạch chương trình đến hết 20/01/2013...
Kế hoạch chương trình đến hết 27/01/2013 (04/02/2013)
Kế hoạch chương trình đến hết 27/01/2013
Kế hoạch chương trình đến hết 27/01/2013
Kế hoạch chương trình đến hết 27/01/2013...
Kế hoạch chương trình đến hết 31/12/2012 (04/02/2013)
Kế hoạch chương trình đến hết 31/12/2012
Kế hoạch chương trình đến hết 31/12/2012
Kế hoạch chương trình đến hết 31/12/2012...
Nội dung họp thứ 3 ngày 01/03/2016 (01/03/2016)
Nội dung họp thứ 3 ngày 01/03/2016
Nội dung họp thứ 3 ngày 01/03/2016
Cán bộ, nhân viên văn phòng trường cập nhật thông tin họp văn phòng thứ 3 ngày 01/03/2016...
Nội dung họp thứ 3 ngày 04/10/2016 (04/10/2016)
Nội dung họp thứ 3 ngày 04/10/2016
Nội dung họp thứ 3 ngày 04/10/2016
Cán bộ, nhân viên văn phòng trường cập nhật thông tin họp văn phòng thứ 3 ngày 04/10/2016...
Nội dung họp thứ 3 ngày 08/03/2016 (09/03/2016)
Nội dung họp thứ 3 ngày 08/03/2016
Nội dung họp thứ 3 ngày 08/03/2016
Cán bộ, nhân viên văn phòng trường cập nhật thông tin họp văn phòng thứ 3 ngày 08/03/2016...
banner-side1
banner-side2
ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông - DdH Thái Nguyên
Học Món Việt
CĐ Sư phạm Trung Ương
Giao duc nghe
Thiết kế website bán hàng chuẩn seo
Image
Trường trung cấp công nghệ và quản trị Đông Đô
VP Trung tâm: Nhà E21, ngõ 68
Trung Kính - Cầu Giấy - Hà Nội
Cơ sở đào tạo: Số 6 đầu ngõ 97
Phạm Ngọc Thạch - Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại
0243.784.2404 - 0243.574.5017
Fax:
024.6269.4185